LEKCJA W LICEUM im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Kolejne wydarzenie edukacyjne w ramach projektu pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Inne drogi do niepodległości – cyfrowa historia 120. lat pracy filantropijnej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego”.

Fundusze otrzymane z NDAP i MKiDN umożliwiły Towarzystwu profesjonalne prace konserwatorsko-zabezpieczające oraz digitalizację archiwaliów. W ramach projektu tworzymy krótki film dokumentalny o naszej 120. letniej historii.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, uczniom z klasy o profilu filmowym opowiadaliśmy o różnych drogach do realizacji marzeń zawodowych. Mówiliśmy, jaką inspiracją do pracy może być kolekcja XIX. wiecznych dokumentów.

 

6 grudnia 2017 w Technikum Kinematograficzno-Komputerowym im. Krzysztofa Kieślowskiego, odbędzie się podobne spotkanie, dotyczące prac związanych z produkcją filmu. Prelegenci podzielą się doświadczeniami z realizacji zdjęć, udźwiękowienia, montażu, koloryzacji oraz szeregu innych czynności, koniecznych dla powstania filmu dokumentalnego.

 

Zadanie zostało sfinansowane w 89,96 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

 

 

 

       Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.