Lider Dostępności

Z radością chcielibyśmy poinformować i pochwalić się, iż dołączyliśmy do grona Liderów Dostępności.

Konkurs Lider Dostępności już od 8 lat promuje ideę projektowania uniwersalnego i szukania rozwiązań architektonicznych, które będą dostępne dla wszystkich użytkowników. W tym roku kapituła wybrała laureatów pośród blisko 60 zgłoszeń. Za najlepiej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obiekt usług lokalnych uznano Oficynę Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie.

„Kapituła konkursu doceniła w tym przypadku fakt, że oficyna harmonijnie łączy cechy nowoczesnej architektury z szacunkiem do historycznego charakteru obiektu i jego otoczenia. Walory estetyczne łączy z wysoką funkcjonalnością i dbałością o potrzeby użytkowników o różnym stopniu sprawności. Solecka oficyna została wyposażona w szereg nowatorskich rozwiązań i udogodnień, które w zasadniczy sposób ułatwiają korzystanie z budynku i jego wyposażenia zarówno podopiecznym jak i opiekunom. Jest to przykład tego jak pozbawiona barier architektura może działać w służbie osób ze szczególnymi potrzebami, integrować przy okazji lokalne środowisko i przeciwdziałać wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami” (treść finałowej laudacji )

Decyzja Kapituły Konkursu jest dla nas, jako inwestora nie tylko wielkim zaszczytem jest również potwierdzeniem słuszności kierunków i realizacji podejmowanych działań, co nabiera szczególnego znaczenia w roku jubileuszu 120 lat istnienia naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy i Gratulujemy architektom z pracowni ArDJ Sp. z o.o. a w szczególności inż. Pawłowi Detko jednocześnie dziękując, że zechcieli uwzględnić nasze inspiracje, sugestie i oczekiwania, których profesjonalna realizacja została przez szanowną Kapitułę tak wysoko oceniona.

Przyjęte w projekcie a następnie zrealizowane dostępne dla wszystkich grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, rozwiązania architektoniczne oraz wyposażenie obiektu, stwarzają warunki i przestrzeń dla podejmowania działań na rzecz senioralnej społeczności lokalnej.

Z drugiej strony wzbogacając funkcje ponad 100 letniego budynku głównego, w którym prowadzony jest DPS, w szczególności rozszerzając mobilność i możliwości kontaktów jego mieszkańców ze środowiskiem lokalnym.

Przytułkowa Oficyna już na pierwszy rzut oka niesie komunikat o naszym szczególnym szacunku dla historii i tradycji jednocześnie sygnalizując otwarcie na przyszłość nie tylko w poszukiwaniu nowej treści naszej historycznej misji.

Chcielibyśmy, aby nasz obiekt tętnił życiem, a jego funkcjonalność pozwoliła lub co najmniej pomogła jego użytkownikom uwierzyć, że wiek i niepełnosprawność nie muszą stanowić barier ograniczających aktywność lub czyniących ich samotnymi.

W imieniu wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji naszego obiektu a w konsekwencji przyznania nagrody oraz aktualnych i przyszłych jego użytkowników serdecznie dziękujemy. 

Powyższy materiał filmowy udostępniony przez współorganizatora konkursu Fundację Integracja.