Międzynarodowa współpraca wolontariacka

W czwartek 20 kwietnia w Towarzystwie Przytułku mieliśmy przyjemność spotkać się z wyjątkowymi wolontariuszami. Odwiedziło nas ponad 30-osobowe grono pracowników Ambasady Brytyjskiej wraz z Panią Anną Clunes – Ambasador Wielkiej Brytanii. Wolontariusze zaangażowali się w prace porządkowe w ogrodzie oraz pielęgnację zieleni wokół budynku  DPS i Przytułkowej Oficynie.

Na ręce Pani Anny Clunes składamy najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za zaangażowanie w działania na rzecz seniorów i nieocenione wsparcie wszystkich pracowników. Dzięki Państwa aktywności i pracy wolontariuszy, udało się stworzyć zieloną przestrzeń do wypoczynku i wspólnego spędzania czasu w ogrodzie. 

Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się razem zrealizować kolejne fantastyczne projekty.