Misja Towarzystwa

misja„ Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

 

Wykute w metalu słowa umieszczone na wschodniej ścianie naszego Domu, przez ponad 100 lat, były milczącym świadkiem filantropijnych zmagań Towarzystwa.
Właściwie pojęte miłosierdzie w połączeniu z ofiarnością, wrażliwością, czy w końcu zwykłą ludzką uczciwością są dla członków Towarzystwa wartościami nadrzędnymi. Wartości te oraz wsparcie – często anonimowe – ludzi dobrej woli, pozwoliły nam przetrwać i z powodzeniem realizować, aż do chwili obecnej, cele statutowe.

Prócz miłosierdzia, współczesna rzeczywistość wymaga od nas wiedzy, większej elastyczności i zaangażowania. Misja jaką jest działalność w zakresie pomocy społecznej w tym charytatywnej na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, nie może i nie powinna ograniczać się jedynie do wąskiego grona mieszkańców naszego Domu. Dlatego, pielęgnując z atencją starania wielu pokoleń członków Towarzystwa Przytułku, nie tylko kontynuujemy przyjętą prze Nich misję ale również zabiegamy o jej wzbogacenie o wizje związane z działaniami filantropijnymi na rzecz dobra publicznego, a w szczególności aktywizację i promowanie pozytywnego wizerunku środowiska seniorów.

Dążymy do tego aby w najbliższym czasie Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w oczach mieszkańców Powiśla stało się lokalnym liderem tworzącym wraz z pozyskanymi partnerami, pozytywną przestrzeń dla aktywności seniorów. Naszym celem jest czynny udział w programie „Warszawa przyjazna seniorom” i wsparcie miasta w działaniach związanych z polityką senioralną.