MŁODZIEŻOWE TARGI WOLONTARIATU

Poszukując nowych możliwości, ale przede wszystkim wychodząc naprzeciw  potrzebom osób zainteresowanych realizacją bezinteresownej pomocy, wzięliśmy udział w kolejnych Warszawskich Targach Wolontariatu. Przyjazną „Przestrzeń” dla wystawców udostępniła Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego a finansowanie w ramach programu „Aktywna Warszawska Młodzież”, zapewniło m. st. Warszawa. Tym samym powstała platforma sprzyjająca  spotkaniu wielu organizacji z osobami zainteresowanymi pracą społeczną. Wśród oferentów znalazły się organizacje podobne do naszej: przedstawiciele hospicjów, domów pomocy społecznej, fundacji działających na rzecz potrzebujących, ale także przedstawiciele państwowych instytucji takich jak  Muzeum Narodowe, czy Łazienki Królewskie, oraz opiekunowie schronisk dla zwierząt. W spotkaniu brali również udział pośrednicy łączący zainteresowanych. Swoje stoiska zorganizowali: Korpus Solidarności, Projektor – Wolontariat Studencki, oraz Ochotnicy Warszawscy. Najważniejszymi uczestnikami była jednak sama młodzież. Przybyła licznie z warszawskich liceów i wyższych szkół, z zainteresowaniem sondowała możliwości i z uwagą nawiązywała kontakty. Bogata oferta z pewnością przełoży się na pożyteczną pracę społeczną wielu młodych ludzi. Gromadzili się oni również i przy stoisku Towarzystwa, przy którym rozdawaliśmy folder prezentujące historię Przytułku i opowiadaliśmy o naszej pracy. Dla większości zaskoczeniem był wiek naszej organizacji, oraz fakt, że pracuje ona nieprzerwanie od tak długiego czasu – atuty, które przełożyły się na nowe i miejmy nadzieję, trwałe kontakty.