Aleksandra Weyssenhoff

Aleksandra Emilia z Blochów baronowa Weyssenhoff (1860/66 – 1939/1945)Aleksandra Wyssenhoff

współtwórczyni Towarzystwa, jego długoletni Prezes i donator

była trzecim z pięciorga dzieci Jana Gittliba Blocha i Emilii z Kronenbergów Bloch.

W roku powstania Przytułku ma 22 lata, ale już jako baronowa Weyssenhoff (ślub z Józefem Weyssenhoffem w 1885)w wieku 35 lat bierze czynny udział w posiedzeniach   Komitetu Założycielskiego Rady Opiekunów. W 1916 zostaje drugim po Annie Kobylińskiej Prezesem Towarzystwa. Funkcję tę sprawuje przez 23 lata, z krótką przerwą między 1919 a 1921, kiedy to choruje i w końcu umiera jej matka Emilia.

Była matką czwórki dzieci: Wandy Marii Emilii (1888 -???), Jana Wirgiliusza (1889-1972) – fizyka, profesora Uniwersytetu Wileńskiego i Politechniki Lwowskiej, członka PAN, Aleksandry Józefy (1891-1956), i Róży (1895 – 1939) – franciszkanki.

Protokół z 31 maja 1939 roku z Walnego Zgromadzenia Towarzystwa jest ostatnim, w którym widnieje nazwisko Pani Prezes .