Fundatorzy

13 grudnia 1904,  
wykonano zapis testamentowy Jana Blocha na rzecz Towarzystwa
Akt notarialny nr rejestru 1592.

w imieniu rodziny Blochów plenipotentem był Wilhelm Wellisch zarządzający majątkiem, (po śmierci Blocha powierzono mu kierownictwo interesami zmarłego mocodawcy). 

21 lutego 1905 aktem notarialny nr rejestru 181 Towarzystwo aprobuje przyjęcie daru rodziny Blochów.

24 września 1905 w obecności notariusza Szymona Landaua, podpisana zostaje umowa darowizny.  Przyjęta i zatwierdzona aktem notarialnym, była podstawą do wpisu w księdze wieczystej.

TESTAMENT Jana Blocha


C) Na części nieruchomości mojej nr. 2959, 2960, 2961 na Solcu w Warszawie położonych na przestrzeni zawierającej przeszło 4 000 łokci kwadratowych wybudowanym został przytułek noszący nazwę Śgo Salezego. Grunt ten oddaję na własność nieograniczoną Tegoż przytułku Śgo Salezego.