KLUCZOWE DATY W HISTORII PRZYTUŁKU ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO

1882 – początki udokumentowanej działalności przytułkowej  zwanej „Opieką św. Józefa dla biednych i dzieci” prowadzonej przez SM Annę Kobylińską

1895 decyzja o budowie domu dla Przytułku. Zmiana nazwy na „Przytułek św. Franciszka  Salezego dla osób do pracy niezdolnych i opuszczonych”

1897 – przeprowadzka i poświęcenie budynku. Prace Rady Opiekunów nad legalizacją Towarzystwa

1903 – zatwierdzenie przez władze carskie Statutu. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, wybór Zarządu. Emilia Bloch finansuje ochronkę dla dzieci

1905 – aprobowanie aktem notarialnym, testamentowego zapisu przekazującego grunt i nieruchomość Przytułku na rzecz Towarzystwa

1907 – ufundowanie przez Towarzystwo figury św. Antoniego Padewskiego na pamiątkę 25-letniej działalności przytułkowej

1909 – zakup sąsiedniej posesji z oficyną. Dom św. Anny, akademik dla studentów, potem przedszkole i ostatecznie schronienie dla podopiecznych i lokatorów

1939 – ostatnie przed wybuchem wojny Zgromadzenie Członków Towarzystwa. Decyzja o przekazaniu miastu 1 000 zł na pożyczkę obrony przeciwlotniczej

1945 – powrót do zniszczonego Przytułku, pierwsze po wojnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

1951 – przekształcenie Przytułku przez komunistyczne władze w „Dom Opieki dla Dorosłych i Przedszkole”

1957 – 75-lecie pracy przytułkowej, ufundowanie przez Zarząd Towarzystwa figury Matki Bożej

1965 – zabudowa na poziomie parteru wnęki budynku głównego od strony ogrodu – dodatkowych 6 pokoi i taras dla pensjonariuszy

1972 – przekształcenie Przytułku w „Dom dla Przewlekle Chorych”

1980 – zabudowa 1. i 2. pietra nad tarasem – 12 dodatkowych pokoi. Montaż windy towarowo-osobowej

1982 –  obchody 100-lecia działalności przytułkowej i ufundowanie przez Zarząd Towarzystwa tablicy pamiątkowej. Wprowadzenie stanu wojennego, zakazu zgromadzeń i działalności społecznej oraz  godziny milicyjnej

1989 – ponowne wpisanie Towarzystwa do rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Warszawie

1990 – przekształcenie Przytułku w „Dom Opieki Społecznej”

1991 – zawarcie umowy pomiędzy Wojewodą Warszawskim a Towarzystwem o prowadzenie w Domu Opieki Społecznej

1993 – orzeczenie Komisji Majątkowej przyznające prawo własności budynku Przytułku i użytkowania wieczystego działki Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia.

2010 – po 17. latach procesów  sądowych, ostateczne uchylenie skutków decyzji Komisji Majątkowej i objęcie Przytułku świeckim kierownictwem. Przekształcenie Przytułku w „Dom Pomocy Społecznej im. św. Franciszka Salezego w Warszawie”

2014 – podjęcie prac remontowych budynku Przytułku, osuszanie  fundamentów i renowacja pomieszczeń piwnicznych

2016 – prace renowacyjno – konserwatorskie elewacji budynku. Odtworzenie zniszczonych elementów dekoracyjnych elewacji. Powstanie Społecznego Archiwum Towarzystwa

2017-  120-lecie Domu w którym mieści się Przytułek św. Franciszka Salezego. Koniec prac renowacyjnych.  Pozwolenie na rozbudowę kompleksu budynków Przytułku. Plany utworzenia Domu Dziennego Pobytu Seniora.

2018 – 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 115-lecie statutowej  działalności Towarzystwa. Publikacja albumowego wydania książki autorstwa dr. Andrzeja Żora o historii Towarzystwa Przytułku.

2022 – ufundowanie pamiątkowej ławeczki donatorów na 125-lecie Przytułku (w planach)