Zbigniew Wasiutyński

Prof. dr inż. Zbigniew Wasiutyński   (1903 – 1974)Zbigniew Wasiutyński

w szeregach Towarzystwa 21 lat

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, profesor zwyczajny, był kierownikiem Katedry Budowy Mostów Kamiennych i Żelbetowych Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej. Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, członek Komitetu Naukoznawstwa i Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Wybitny specjalista w zakresie budownictwa mostowego i optymalizacji konstrukcji. Autor wielu cennych prac naukowych o wielkim znaczeniu dla teorii konstrukcji inżynierskich. Wykorzystując swoje umiejętności i doświadczenie zaprojektował zabudowę wnęki ryzalitowej budynku głównego Przytułku wraz z szybem windowym. Plany te zrealizowano w latach 80-tych. Był wieloletnim członkiem Towarzystwa, pełniąc w nim przez szereg lat funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (1945 – 1952), a następnie funkcję Prezesa Zarządu (1952 – 1966). Był po swoim ojcu Aleksandrze Wasiutyńskim drugim pokoleniem aktywnie opiekującym się Przytułkiem na Solcu. Pochowany na Warszawskich Powązkach   31.01.1974.