Błogosławieni miłosierni

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7).
Aby w pełni zrozumieć to błogosławieństwo, należy odczytać je w kontekście pozostałych.
W Nowym Testamencie w ewangelii św. Mateusza jest napisane:

  • Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie(Mt 5,3).
  • Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni(Mt 5,4). 
  • Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię(Mt 5,5).
  • Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni(Mt 5,6).
  • Błogosławieniczystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8)

Warto zwrócić również uwagę na kolejność ośmiu błogosławieństw, która jest nieprzypadkowa i stanowi wg. ewangelii św. Mateusza etapy rozwoju duchowego tych, którzy chcą naśladować Chrystusa w swoim życiu.

Osiem błogosławieństw wygłoszonych przez Jezusa w Kazaniu na Górze stanowi nierozdzielną całość i można je porównać do elementów łańcucha. Proces rozwoju duchowego to dokładanie poszczególnych oczek, a następnie jego wzmacnianie.

Z refleksji wynika, że trudno być człowiekiem miłosiernym bez cnoty ubóstwa, wrażliwości, łagodności, sprawiedliwości, czystości, pokoju i męstwa.