Misja

Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie dąży do tego, aby w oczach sąsiadów stać się liderem, tworzącym wraz z partnerami, pozytywną przestrzeń dla aktywności seniorów. Przytułek zamieszkały przez  liczną i różnorodną społeczność, powinien być ich własną, bezpieczną przestrzenią życiową, domem sprzyjającym pogodnemu starzeniu się.  Pracujemy nad tym aby ta, stworzona wspólnymi siłami, przyjazna przestrzeń była dostępna nie tylko dla osób wymagających ciągłej opieki, ale również dla wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia lub odczuwają potrzebę bycia z nami.

 

Wizja Towarzystwa, to obecnie budowanie przyjaznej przestrzeni dla seniorów z lokalnego  środowiska.

Misją jest realizacja działań statutowych poprzez organizację i tworzenie pozytywnych warunków dla mieszkańców Przytułku oraz lokalnej społeczności senioralnej

Cele to:

– czynny udział w programie „Warszawa przyjazna seniorom”

– wsparcie miasta w działaniach związanych z polityką senioralną

– aktywizacja lokalnego środowiska na rzecz potrzebujących

– propagowanie idei filantropii i działań integrujących środowiska i pokolenia

– zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Towarzystwa.