Władysław Marconi

MarconiWładysław Marconi (1848 – 1915)

autor planów budynku głównego i oficyny, stanowiących kompleks przytułku.

Wykształcony w Petersburgu polski architekt i konserwator, autor takich obiektów w Warszawie jak min.: Hotel Bristol, Gmach Towarzystw Biblioteki Publicznej na Koszykowej, kamienicy „Pod Gigantami”, Domu Sierot Dziewcząt na Rakowieckiej, przebudowy kościoła i klasztoru Sióstr Szarytek na Tamce, wielu kamienic w Al. Ujazdowskich, na ul. Kopernika i Czackiego oraz Pomnika Adama Mickiewicza.

Prócz pracy zawodowej prowadził działalność społeczną i kulturalną. Był współzałożycielem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, Koła Architektów, oraz członkiem wielu komitetów społecznych, m.in. Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego.

RÓD MARCONICH – artykuł Olgierda Budrewicza, Stolica, – warszawskie sagi.