STATUT TOWARZYSTWA

W 1903 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Petersburgu wyraziło zgodę, zatwierdziło statut i nadało Towarzystwu Przytułku św. Franciszka Salezego osobowość prawną. W imieniu wnioskodawców prowadził tę sprawę mec. Alfons Ziętkowski. Warto zwrócić uwagę na sugerowaną wcześniej procedurę, zgodnie z którą o formalnej akceptacji Przytułku decydowały nie władze miasta (rosyjskie przecież), ani nawet gubernator Prowisljanskowo Kraja (był nim w tym czasie Michaił Czertkow), lecz Ministerstwo nad Newą. Kiedy zwrócono się w 1903 roku do władz o zgodę na założenie ochronki dla dzieci do lat sześciu, została ona zatwierdzona odpowiednim aktem prawnym przez wiceministra spraw wewnętrznych Cesarstwa – senatora Durnowo.