PIERWSZA USTAWA DLA PRZYTUŁKU OKREŚLAŁA

podstawowe cele:

bezpłatną opiekę nad osobami obojga płci, starcami i zniedołężniałymi, pozbawionymi środków utrzymania,

prowadzenie przedszkola dla dzieci do lat sześciu,

ilość podopiecznych zależeć miała od posiadanych pomieszczeń i środków.

strukturę:

przyjęto, że Towarzystwo może składać się z nieograniczonej liczby członków obojga płci, każdego stanu i majątku czy wyznania,

członkowie dzielili się na honorowych, zwykłych, współpracujących i wspomagających,

oraz skład i organizację:

Zarządu i Walnego Zebrania, jego kompetencje i działalność;