Historyczne

Z upływem lat zmieniali się ludzie, nazwa Przytułku ewoluowała w zależności od okresów politycznych i panujących władz. Zmieniała się również sama bryła budynku. Niezmienne pozostało to, że od 1882 roku Przytułek opiekuje się osobami potrzebującymi. Nikt nie jest w stanie policzyć ilu osobom Dom dał schronienie, ile istot ludzkich uratował ofiarując talerz ciepłej zupy. Spotkali się tutaj ludzie niezwykli, którzy poświęcając swój prywatny czas i pieniądze, bezinteresownie sprawowali pieczę nad dziedzictwem pozostawionym przez poprzedników. Przynależność do tego grona jest prawdziwym zaszczytem,
a członkostwo w Towarzystwie wyróżnieniem.

HISTORYCZNY SKŁAD ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Prezesi:

1895 – 1903       Rada Opiekunów Przytułku:
                                  opiekunowie  główni: ksiądz bp Kazimierz Ruszkiewicz i hr. Kazimierz  Sobański
                                  opiekunki główne: hr. Maria Sobańska i baronowa Aleksandra Weyssenhoff
                                  sekretarz: ksiądz Euzebiusz Brzeziewicz
                                  kierowniczka Przytułku: SM Anna Kobylińska

1903 – 1919       Aleksandra Weyssenhoff
1919 – 1921       Antonina Rudzka
1921 – 1939       Aleksandra Weyssenhoff
1945 – 1952       Karol Olszowski
1952 – 1966       Zbigniew Wasiutyński
1966 – 1968       Antoni Tyszyński
1968 – 1970       Józef Zaorski
1970 – 1985       Józef Piątek
1985 – 1993       Jan Kobyliński
1993 – 2004       Alina Dłużewska
2004 – 2008       Jan Kobyliński
2008                     Adam Stradowski

Wiceprezesi:

1895 – 1903       w Radzie Opiekunów Przytułku, wymiennie:
                                 ksiądz bp Kazimierz Ruszkiewicz
                                 hrabina Maria Sobańska
                                 baronowa Aleksandra Weyssenhoff
1903 – 1915       brak danych
1915 – 1938       Cezary Ponikowski
1938 – 1939       Reinhold  Przeździecki
1945 – 1966       Antoni Tyszyński
1966 – 1968       Józef Zaorski
1968 – 1970       Józef Piątek
1970 – 1985       Jan Kobyliński
1985 – 1986       Aleksander Ładyński
1986 – 1988       Bogumił Studziński
1991 – 1992       Alina Dłużewska
1996 – 2003       Jan Kobyliński
2004 – 2007       Alina Dłużewska
2007 – 2013       Emil Lech
2014                     Wojciech Kobyliński

Sekretarze

1903 – 1908        Stanisław Godlewski
1909 – 1915        Karol Pękosławski
1916 – 1921       Karol Olszowski
1921 – 1924       Karol Pękosławski
1924 – 1939       Antoni Tyszyński
1945 – 1950       Halina Chropowiecka
1950 – 1968       Józef Piątek
1968 – 1986       Bogumił Studziński
1987 – 1992       Józef Krzyżogórski
1992 – 1997       Barbara Adynowska
1997 – 1998       Adam Stradowski
1998 – 2001       Anna Wawrzak
2001 – 2002       Irena Tworek
2002 – 2003       Wojciech Kobyliński
2003 – 2005       Anna Wawrzak
2006 –   2016     Krystyna Zagajewska
2017                     Anna Wawrzyńska

Skarbnicy

1882 – 1916       SM Maria Pepłowska
1916 – 1929       SM Anna Kobylińska
1929 – 1939       SM Maria Pepłowska
1939 – 1968       SM Bronisława Dubiel
1968 – 1969       SM Janina Gałęza
1969 – 1980       SM Joanna Mistera
1981 – 1989       SM Otylia Michowska
1990 – 1992       SM Weronika Banasiak
1993 – 2013       Czesław Wawrzyński
2013 – 2014       Michał Wawrzyński
2014 –2015        Barbara Zgódka
2015 – 2016       Małgorzata Zawada
2017                    Uchwałą nr 6 / 2017 Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego
                              w  Warszawie, zmieniono zapis w Statucie w związku z nową organizacją obsługi finansowo – księgowej,                                               odstępując od wyodrębniania funkcji skarbnika

Kierujący Przytułkiem

1882 – 1929       SM Anna  Kobylińska
1929 – 1938       SM Maria Pepłowska
1938 – 1968       SM Bronisława Dubiel
1968 – 1969       SM Janina Gałęza
1969 – 1980       SM Joanna Mistera
1981 – 1989       SM Otylia Michowska
1990 – 1992       SM Weronika Banasiak
1995 – 2006       SM Zofia Kokosza
2006 – 2010       SM Agnieszka Szerewicz
2010 – 2020       mgr Stanisław Miłoński
2020 – obecnie  Jan Grzesiuk