AKTUALNY SKŁAD

Na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
dotyczących wyborów uzupełniających skład Zarządu, oraz wyborów składu Komisji Rewizyjnej
od dnia 21 czerwca 2021 roku, skład Organów Towarzystwa przedstawia się następująco:

ZARZĄD

Adam Stradowski – Prezes
Wojciech Kobyliński – Z-ca Prezesa
Anna Wawrzyńska– Sekretarz

Kazimierz Dyk – członek
Stanisław Miłoński – członek
Irmina Wawrzyńska – członek

KOMISJA REWIZYJNA

Barbara Głuska
Barbara Zgódka
Małgorzata Żymierska