AKTUALNY SKŁAD

Skład Organów Towarzystwa przedstawia się następująco:

ZARZĄD

Stanisław Miłoński – Prezes Zarządu
Anna Wawrzyńska – Z-ca Prezesa Zarządu

Irmina Wawrzyńska – członek
Adam Stradowski – członek
Kazimierz Dyk – członek
Marcin Rosłaniec – członek
Wojciech Kobyliński – członek

KOMISJA REWIZYJNA

Barbara Głuska
Barbara Zgódka
Małgorzata Żymierska