ODBIÓR SKARBÓW PO KONSERWACJI

W ramach projektu współfinansowanego przez MKiDN realizujemy film o historii Przytułku. 120 lat zobowiązuje.

Dziś kręciliśmy zdjęcia poświęcone odbiorowi archiwaliów. Najcenniejsze pieczołowicie zapakowane obiekty, przyjechały do Przytułku z pracowni konserwatorskiej w specjalnych opakowaniach z rezerwą alkaliczną. Kartonowe pudła zamówione w PHU BESKID są ich dodatkowym zabezpieczeniem i jednocześnie sposobem przechowywania w archiwum.

Już cieszymy się na możliwość podzielenia się z Państwem informacjami zawartymi w dokumentach. Ich zdigitalizowane kopie, trafią niebawem do Centralnego Repozytorium, ale z ich treścią będzie się można zapoznać za pośrednictwem Społecznego Archiwum Towarzystwa. Mamy również w planach zaprezentowanie części kolekcji w Muzeum Warszawy.

Najcenniejsze eksponaty wraz z makietą Przytułku i informacjami na temat , powinny zagościć w Muzeum już wkrótce.

Tymczasem kilka zdjęć z planu. 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

Zadanie zostało sfinansowane w 89,96 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.