Pamięć  bohaterów  powstania warszawskiego

Uczestnicy warsztatów  słuchowiskowych uczcili pamięć  bohaterów  powstania warszawskiego. Chcielibyśmy przedstawić  fragmenty nagrań powstałych  w trakcie  sierpniowych spotkań poświęconych  pamięci tamtych dni.