PANDEMIE W WARSZAWIE

Na ziemiach polskich ostatnią poważną pandemię wywołała grypa „hiszpanka”. Zabójcza grypa pojawiła się w Warszawie w październiku 1918 roku. Komisja dla Zdrowia Publicznego w Radzie Regencyjnej informowała: „Środków na wyleczenie nie ma, surowica nie skutkuje”. Zaleciła unikanie zgromadzeń, mycie rąk po powrocie do domu, płukanie ust i gardła. Następnie stwierdziła: „Poza tymi wskazówkami innych środków ochronnych przeciw influency nie znamy i też ich pewnie szybko nie poznamy”.

W Warszawie miejscowy Wydział Statystyczny Magistratu od lipca 1918 do lutego 1920 roku zanotował 1189 zgonów spowodowanych grypą. W czasie pierwszej fali epidemii hiszpanki od października 1918 do lutego 1919 miało umrzeć 490 osób. Kolejny atak choroby zabił w osiem tygodni 487 osób. Z tego 158 zmarło w pierwszym tygodniu stycznia 1920. Ostatnia fala pociągnęła za sobą już znacznie mniej zgonów. Do zgonów spowodowanych hiszpanką należy jeszcze dodać te, które zapisywano na karb zapalenia płuc.

W archiwum Przytułku w księgach ewidencyjnych i w kronice, autorzy nie wspominają o tym bolesnym doświadczeniu. W 1918 roku kluczową informacją jest wiadomość o odzyskaniu przez Polskę niepodległości i… informacja o wizycie w Przytułku nuncjusza apostolskiego Achillesa Ratti, późniejszego papieża Piusa XI. To zastanawiające, ponieważ według zajmującego się tym tematem Łukasza Mieszkowskiego można przyjąć, że łącznie w latach 1918-1920 z powodu hiszpanki w liczącej wtedy ponad 820 000 mieszkańców Warszawie zmarło około 2000 osób

Z historycznych zapisków nie wynika, aby  epidemia doświadczyła w sposób szczególny mieszkańców Przytułku, choć obcowanie ze śmiercią w tym miejscu nie było niczym niezwykłym.


Podobnie jak 100 lat temu, tak też jest i teraz. Nie wiemy jak długo potrwa czas wzmożonej czujności i działań przeciw pandemii. Nie zastanawiamy się nad tym. Każdy dzień, jak zwykle, staramy się wypełnić czułością i troską i niezwykle cieszymy się, że wszyscy nasi podopieczni są wolni od pandemicznego wirusa.

źródło informacji o pandemii z 1918:
https://wielkahistoria.pl/grypa-hiszpanka-w-polsce-1918-1920-liczba-ofiar-i-prawdziwy-obraz-epidemii/

obrazek otwierający informację zaczerpnięto ze strony FB Galerii Łazienkowska, „Kronika Młodych w czasach zarazy”,
autor plakatu Zuzanna Majocha/LO im. M. Cervantesa.
https://www.facebook.com/search/top/?q=plakat%20pandemiczny&epa=SEARCH_BOX