PODRÓŻ W CZASIE

Od 2016 roku Towarzystwo prowadzi starania zmierzające do udokumentowania i opracowania historii powstania i funkcjonowania Przytułku św. Franciszka Salezego. Plan mógł być realizowany metodycznie m. in. dzięki projektom współfinansowanym przez instytucje państwowe. Prace obejmowały kolejno konserwację, digitalizację opracowanie i archiwizację zabytkowej dokumentacji pozostającej w posiadaniu Towarzystwa.

Ostatnim akcentem kilkuletnich działań, było wydanie drukiem, opartej na unikalnych źródłach archiwalnych monografii pn. DOM. Historia Przytułku św. Franciszka Salezego.

Książka jest barwną opowieścią o budynku i ludziach którzy go stworzyli. Treść obejmuje okres ponad 130 lat począwszy od 1882 roku, aż do czasów współczesnych. Oprócz barwnego tekstu autorstwa Andrzeja Żora, jej niewątpliwym walorem jest oprawa graficzna zaprojektowana przez Magdalenę Piwowar. Na 340 kartach wydawnictwa umieszczono ponad 350 ilustracji. W znakomitej większości są to, pochodzące z Archiwum Towarzystwa, niepublikowane fotografie dokumentów, rysunków oraz planów architektonicznych.  Zaprezentowano również wybrane fragmenty z Księgi dla Protokołów z Walnych Zgromadzeń Towarzystwa, czy Ksiąg Ewidencyjnych Przyjętych do Przytułku . Tekst oparto o opracowania naukowe i popularnonaukowe, oraz kroniki i dokumentację działalności Towarzystwa, dotyczące poszczególnych okresów jego dziejów. Całość jest nie tylko niekomercyjnym dopełnieniem rynku księgarskiego o pozycję z gatunku literatury faktu, ale również uzupełnieniem wiedzy dotyczącej historii Warszawy.

Podstawowym miejscem dystrybucji książki  jest siedziba Towarzystwa. Będzie ją można również  znaleźć w wielu bibliotekach w tym m. in. w: Bibliotece Narodowej, Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotekach Uniwersyteckich w: Łodzi, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Szczecinie, Gdańsku, Lublinie, Opolu, Białymstoku i Warszawie, a także w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy oraz w oddziałach Biblioteki Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Egzemplarze trafią również do wszystkich współdziałających przy powstaniu książki instytucji takich jak m. in. Muzeum Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Państwowe, Narodowe Archiwum Cyfrowe czy  Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Towarzystwo udostępnia monografię bezpłatnie także online oraz do pobrania w plikach na czytniki elektroniczne.

Monografia ukazała się w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez MKiDN.
Projekt pn.
„ JEST TAKI DOM W WARSZAWIE – dzieje Przytułku na tle historii Warszawy i biografii filantropów polskich”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Towarzystwo udostępnia ją bezpłatnie także online oraz do pobrania w plikach na czytniki elektroniczne.