Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Pani Marcie Jackowskiej za wsparcie naszej działalności w związku z pomocą na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy.

Jesteśmy wdzięczni, że dzięki Pani zaangażowaniu mogliśmy włączyć się w dodatkowe formy aktywności na rzecz osób potrzebujących.

Dziękujemy za akt bezinteresownej pomocy w ramach wolontariatu.