1,5 %

w rocznym zeznaniu podatkowym podatnik ma prawo przekazać 1,5% swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Taką organizacją od 2007 roku jest również nasze Towarzystwo. Dzięki decyzji wsparcia każdy z Was może bezpośrednio wpłynąć na jakość naszej pomocy.

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji    –

w przypadku Towarzystwa św. Franciszka Salezego to     KRS nr 0000063509

  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5%

Istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).