1,5 %

Nasze Towarzystwo od 120 lat swojego istnienia prowadzi działalność na rzecz wspierania osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej lub materialnej w szczególności osób w wieku senioralnym.

To dzięki Twojej aktywności i  wsparciu mieszkańcy naszego Domu Pomocy Społecznej mogą między innymi włączyć się w działania wspólnoty sąsiedzkiej wspierać i być wspieranymi w różnych sytuacjach, tych przynoszących radość, jak i tych wymagających pomocy.

To dzięki Twojej aktywność i wsparciu w dalszym ciągu będzie możliwie funkcjonowanie Soleckiej Oficyny społecznego centrum aktywności lokalnej seniorów i nie tylko, budując przestrzeń do wielokierunkowych działań na rzecz środowiskowego rozwoju usług społecznych i idei ich deinstytucjonalizacji.

Przekaż 1,5% podatku na rzecz Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie 

KRS- 000063509
OPP Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie

Z góry dziękujemy i do zobaczenia na Solcu.