Wolontariat

Wolontariat jest szansą dla każdego człowieka niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych czy stanu zdrowia. Każdy może zostać wolontariuszem. Zarówno Towarzystwo jak i Dom Pomocy Społecznej im. Św. F. Salezego serdecznie zaprasza do współpracy wszystkie osoby chętne poświęcić swój czas, energię i serce na rzecz osób potrzebujących. Jeśli chcesz pomóc, skontaktuj się z nami.

tel. kontaktowy 22 625 63 42, 22 625 63 43

Formularz kontaktowy