PRACE BUDOWLANE TRWAJĄ

Wielokrotnie wspominaliśmy, że istniejąca współcześnie bryła budynku jest konsekwencją jego systematycznej rozbudowy. Niebawem sytuacja zmieni się po raz kolejny.

Nasza historia zaczęła się od małego znaczka kwestowego
z 1895 roku.

Dziś dobiegają końca prace budowlane związane
z renowacją i nadbudową powstałych w 1896 roku przestrzeni gospodarczych Przytułku. Pomimo, że modernizowane powierzchnie są niewielkie, projekt obejmował niezwykle skomplikowane prace. Od pali wciskanych pod fundamentami na 12 metrów pod ziemią, przez spinanie murów ściągami, przemurowywanie lica połowy elewacji, podnoszenie więźby, skomplikowane wbudowanie kątowej windy…

Dom Przytułku powiększy się o przestrzeń dziennego pobytu. Mamy też plan zorganizowania tutaj Centrum Wolontariatu.

Górny podest klatki schodowej czeka na wykończenie, montaż windy w szybie połączenie ze starym budynkiem.

Nietypowa klatka schodowa.

Wnętrze sali pod odcinkowym sklepieniem na parterze, w której będzie urządzona podręczna przestrzeń kuchenna dla gości i podopiecznych ośrodka