Projekt „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting”

Miło nam poinformować, iż Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie zostało beneficjentem  konkursu grantowego dla warszawskich NGO, realizowanego przez Fundację RUBIN. W ramach projektu pt. „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting”, finansowanego  ze środków m. st. Warszawy, otrzymaliśmy dotację w kwocie 20 tyś. złotych. Środki z grantu zostaną przeznaczone na doposażenie Przytułkowej Oficyny i będą służyły dalszemu rozwojowi działalności Towarzystwa.