PROMOCJA KSIĄŻKI DOM. HISTORIA PRZYTUŁKU ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO.

W środowe popołudnie 16 stycznia, dzięki uprzejmości Związku Literatów Polskich w Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu, miało miejsce spotkanie związane z promocją książki wydanej przez Towarzystwo. Oprócz autorów i przedstawicieli Prezydium ZG ZLP na spotkanie licznie przybyli zaproszeni goście. Byli wśród nich członkowie, znajomi i przyjaciele Towarzystwa,  mieszkańcy Przytułku, przedstawiciele środowiska literackiego oraz zainteresowani tematyką mieszkańcy  Warszawy. W sumie na sali widowiskowej było ponad sto osób, co podobno w tym miejscu zdarza się nie często. Spotkanie otworzył gospodarz Pan Marek Wawrzkiewicz, który następnie oddał głos Prezesowi Towarzystwa Adamowi Stradowskiemu.  Po oficjalnych powitaniach i wprowadzeniu, głos zabrał autor  monografii Pan Andrzej Żor. W kilku słowach zapoznał słuchaczy ze swoją pracą i w dowcipny sposób zaprezentował najciekawsze jej fragmenty. Na koniec  nastąpiły liczne pytania i gratulacje. Zwieńczeniem spotkania było podpisywanie książki przez autora. Wieczór można uznać za niezwykle udany a zainteresowanie książką przerosło oczekiwania wydawców.

Należy dodać, że monografia ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji  Kultury.