ROZPOCZĄŁ SIĘ REMONT ELEWACJI

remont11Pierwszy tak kompleksowy, choć nie jedyny w dziejach budynku.
W burzliwej historii Warszawy, kilkukrotnie Przytułek narażany był na poważne uszkodzenia. Po raz pierwszy miało to miejsce niespełna 20 lat po jego otwarciu. Dokładnie 100 lat temu w lipcu 1915 roku, w czasie ulicznych walk wojsk niemieckich przeciwko oddziałom rosyjskim, podczas bezpośredniego ostrzału Powiśla zostają ostrzelane również mury naszego Domu. W tym samym roku 5, 6 i 7 sierpnia, w trakcie ataku artylerii i wysadzania w powietrze przez wycofujące się wojska rosyjskie mostów na Wiśle, w wyniku potężnych wstrząsów dalszemu uszkodzeniu ulega także nasz budynek. Ślady tych wydarzeń – dziury po kulach i pęknięcia murów – widoczne są po dzień dzisiejszy.

remont6

 

Z protokołów  Walnych Zgromadzeń  wiemy, że aby szybko zaradzić i zlikwidować powstałe podczas działań wojennych szkody, na  początku czerwca 1916 roku, członkowie Zarządu Towarzystwa podjęli decyzję o wyasygnowaniu dodatkowych, poważnych środków na remont.  Postanowiono skorzystać z nalężących do Towarzystwa  nieobciążonych dożywociem papierów wartościowych umieszczonych w Banku Handlowym, oraz  listów zastawnych w Towarzystwie Kredytowym łącznie na sumę 8.500 rubli.

tekst

… Wreszcie na wniosek jego Eminencji Ks. Biskupa Ruszkiewicza Ogólne Zgromadzenie uznało jednomyślnie za potrzebne dokonanie reparacji szkód wyrządzonych przez działania wojenne w gmachu przytułku …

Pierwszy remont budynku głównego zakończono tuż przed obchodami 20-lecia przeprowadzki do własnej siedziby ( 01.07.1897 – 01.07.1917).

remont7budynek po II wojnie 1 Kolejne konieczne prace remontowe zostały przeprowadzone po zakończeniu II wojny światowej. Największe zniszczenia powstały w  1944 roku podczas Powstania Warszawskiego.  12 września trwają walki na Powiślu – powstańcy podejmują próbę zdobycia Solca. Szczególnie silne starcia mają miejsce przy ul. Ludnej, gdzie toczy się bój o gazownię. 13 września, dokładnie  44-go dnia Powstania, Niemcy wycofując się na lewy brzeg Wisły, wysadzają wszystkie warszawskie mosty, w tym most Poniatowskiego.  Po prawie 30-tu latach historia znów się powtórzyła. Ostrzał i wstrząsy wywołane wysadzaniem mostu po raz kolejny zagroziły Przytułkowi.

Teraz, kiedy zbliża się 120 lecie naszego Domu, Towarzystwo podjęło inicjatywę generalnego odrestaurowania budynku. Przeprowadzony już kompleksowy remont fundamentów połączono  z rewaloryzacją nadziemnego zespołu zabytkowego Przytułku. Cała elewacja poddana zostanie zabiegom renowacyjnym i konserwatorskim polegającym na oczyszczeniu powierzchni metodą mikro piaskowania. Zostaną wykonane przemurowania i wzmocnienia pęknięć oraz kotwiczenie  elementami ze stali nierdzewnej uszkodzonych partii murów. Uzupełnienia zaprawami mineralnymi ubytków cegły i spojeń, impregnacja hydrofobowa i unifikacja kolorystyczna zakończą całość prac. Przeprowadzona zostanie  także restauracja detali elewacji  w tym rekonstrukcja kamiennych maswerków wkomponowanych w balustrady wejścia głównego.

remont4

Wykonany gruntowny remont fundamentów (aktualności z 5 stycznia 2015) i rozpoczęte właśnie prace konserwatorskie elewacji,  są czystą konsekwencją działań wielu pokoleń członków Zarządu Towarzystwa w kierunku utrzymania w dobrej kondycji substancji należącego do nas od prawie 120 lat budynku.