SEMINARIUM „ERGONOMIA W PROJEKTOWANIU OBIEKTÓW FUNKCJĄ WSPIERANIA OSÓB STARSZYCH”

 

Wspólnie z fundacją      zorganizowane w naszej siedzibie,  zaprojektowane dla ponad 70 osób spotkanie, stało się pretekstem do przekazania młodym architektom bezcennych informacji o historii Przytułku i Towarzystwa.  

Prezentacje podczas seminarium.

 

Dzień rozpoczęliśmy prezentacją przybliżającą kwestie  związane z zamysłem i budową Przytułku. W prezentacji „Nowoczesny projekt w zabytkowym budynku”, architekt Paweł Detko przekazał słuchaczom informacje o niezwykłości budynku, wypowiedź ilustrując skanami zabytkowych planów architektonicznych autorstwa Władysława  Marconiego. 

 

Zwiedzanie zabytkowego budynku Przytułku.

 

Na zakończenie przedstawiciele Towarzystwa oprowadzili uczestników seminarium po budynku zaznajamiając ich z jego strukturą, pełnionymi funkcjami, ale też niespotykaną już w Warszawie starodawną urodą.  Większość z młodych architektów po raz pierwszy miała okazję zwiedzić    zabytkowy budynek i przypatrzyć się jego wnętrzom. Poglądowa lekcja
„na żywo” wzbudziła ogromne zainteresowanie. Nie co dzień profesjonaliści architektury mają okazję zwiedzać miejsce, które od 120 lat, bez przerwy jest wykorzystywane jako schronienie dla osób somatycznie chorych.

 

Część wystawy oryginałów XIX. wiecznych planów i dokumentów związanych z budynkiem i historią jego powstania.

 

Zorganizowana na parterze budynku wystawa oryginałów XIX. wiecznych planów i dokumentów związanych z budynkiem i historią jego powstania, kończyła  tę podróż w czasie. Wszyscy podkreślali niezwykły charakter spotkania i dziękowali za możliwość zapoznania się z niezwykłymi archiwaliami. Tym sposobem połączyliśmy historyczną opowieść ze współczesnymi potrzebami i zainteresowaniami.

 

 

 

 

 

Przy realizacji wystawy wsparcia udzielił nam nasz partner projektowy,  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, wypożyczając na czas trwania ekspozycji trzy przeszklone gabloty.

 

Zadanie zostało sfinansowane w 89,96 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.”

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Program seminarium:

10.45 – 11.00   Rejestracja gości.

11.00 – 11.10   Nowoczesny projekt w zabytkowym budynku, arch. Paweł Detko, Pracownia  Projektowa DJIO.

11.10 – 11.50   Wytyczne funkcjonalno-programowe w projektowaniu obiektów dla osób starszych, 

                              dr inż. arch. Anna Szewczenko, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

11.50 – 12.20   W jaki sposób dobrze zaprojektowany dom opieki może wspierać dobrostan osób  starszych,

                              Nathalie Denizot, Menedżer ds. Segmentów Służby Zdrowia i Edukacji, Tarkett EMEA.

12.20 – 12.40   Care for the care! – examples how NC Nordic Care focus on functional and innovative  

                               furniture for the care homes/ Zadbaj o opiekę! Funkcjonalne i innowacyjne meble

                               do domów opieki marki NC Nordic, Philip Larsson, Kinnarps Group.

12.40 – 13.00   Przerwa, poczęstunek.

13.00 – 13.30   Systemowe i kompleksowe wyposażanie pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla osób starszych

                              i z niepełnosprawnością w obiektach służby zdrowia, Rafał Kaźmierski, Lehnen oraz Adrian Burzyk, Geberit.

13.30 – 14.20   Na herbatce u babci i dziadka. Jak projektować wnętrza dla seniorów?

                              dr inż. arch. Anna Szewczenko, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

14.20 – 14.50   Zwiedzanie zabytkowego budynku Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego.