SESJA POŚWIĘCONA JANOWI BLOCHOWI

PAN zaproszenie„Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraźnia Wielkiej Wojny” – to tytuł konferencji zorganizowanej przez Warszawski Instytut Historii PAN i Fundację im. Jana Blocha w Warszawie. Dzięki uczestnictwu w spotkaniu Towarzystwo nawiązało znakomite kontakty z Fundacją i znawcami historii życia i twórczości naszego wielkiego darczyńcy. Mamy nadzieję, że tak mile zapoczątkowana znajomość rozwinie się w owocną współpracę.

ABC_0185

widok ogólny sali, 5 z prawej Krzysztof Szwarc – prezes Rady Fundacji Blocha