„Solecka oficyna” – harmonogram spotkań i zajęć w ramach projektu