„Solecka Oficyna” – nasze miejsce spotkań

Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie  zaprasza wszystkich chętnych a szczególnie osoby 55+ ale nie tylko, naszych sąsiadów bliższych i dalszych, mieszkańców Solca i Powiśla ale nie tylko,  do udziału w spotkaniach  i wydarzenia  organizowanych  w ramach  projektu  „Solecka Oficyna” – nasze miejsce spotkań w ramach zadania publicznego „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 
Spotkania i wydarzenia planujemy zorganizować w gościnnych pomieszczeniach naszej oficyny   a jeżeli tylko pogada na to pozwoli również w ogrodzie Towarzystwa przy Solec 36a w okresie od maja do grudnia  2023 r.  W ramach projektu proponujemy spotkania w trzech grupach tematycznych

Zajęcia  sportowo- rekreacyjne

Dużo ruchu, gimnastykę,  gimnastykę  nierównouprawniającą służącą do wzmocnienia kondycji psychofizycznej w tym:zajęcia taneczne, ćwiczenia równoważne i koordynujące, treningi gry w bule.
Zajęcia prowadzone będą 2 razy w tygodniu. 

Kontynuowanie spotkań w  ramach Klubu Ludzi Ciekawych Świata

Będziemy mieli możliwość wysłuchania: wykładów varsavianistycznych i historycznych, występów, koncertów  iprelekcji muzycznych ,dodatkowo planujemy w ramach spotkań klubowych  tematykę o charakterze edukacyjno-informacyjnym z zakresu: bezpieczeństwa w sieci, finansowego, ochrona przed wyłudzeniami i oszustwami, zdrowego odżywiania się, sposobów na wzmacnianie odporności i profilaktyki przy typowych chorobach wieku dojrzałego,
Przewidujemy organizację przynajmniej 6 spotkań (średnio raz w miesiącu).

Zajęcia w zakresie  aktywizacji intelektualnej

Warsztaty i zajęcia stymulujące pamięć, orientację, myślenie, funkcje językowe, integrację i współdziałanie w tym brydż i gry stolikowe, planszowe; warsztaty słuchowiskowe służące  zespołowym próbom artystycznych kreacji, przez stworzenie scenariusza słuchowiska radiowego i jego wykonanie oraz jego nagranie. Inne formy działań kreatywno- artystycznych inspirujących  pracę w zespole
Przewidujemy organizację 2 spotkań w tygodniu.
 
Ponadto aby wzmocnić kontakty sąsiedzkie, planujemy organizację dwóch integracyjnych  imprez plenerowych ( grill, piknik w ogrodzie) pod hasłem wspólnego witania i pożegnania lata.
O szczegółowym programie, terminarzu i tematyce poszczególnych zajęć i wydarzeń będziemy informować odrębnie dla każdego miesiąca realizacji projektu i nie tylko. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: e.trzaskalska@przytuleksalezego.pl
lub telefoniczny tel. 22 625-63-42