Spotkania Klubu Ludzi Ciekawych Świata

Tym razem temat  naszego spotkania  mimo letniej kanikuły  był najzupełniej  na poważnie.
Nasz gość dr hab. Adam Redzik, prof. UW w sposób przystępny opowiedział nam jak kształtowało się i jaką rolę odgrywa w dzisiejszym świecie międzynarodowe prawo karne i jego instytucje. Mimo że spotkanie nie zgromadziło znacznej liczby uczestników wykład spotkał się z zainteresowaniem czego potwierdzeniem mogła być ta jego część w której prowadzący odpowiadał na pytania.

Wspólnie zadecydowano  o ponownym zaproszeniu naszego gościa i sugestiach co do obszarów i tematyki przyszłego spotkania.

Serdecznie dziękujemy Panu profesorowi za  intersujący wykład  i  równie intersujące odpowiedzi na pytania oraz za  przyjęcie naszego zaproszenia na kolejne spotkanie klubowe.
Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy.