SPOTKANIE Z …

8 stycznia 2015 roku mieliśmy przyjemność gościć kierownictwo Fundacji im. Jana Blocha. Na spotkaniu szanowni goście zapoznali się z historią naszej siedziby, jej dzisiejszym stanem a także z planami na przyszłość. Omówiono kierunki współpracy Fundacji i Towarzystwa, która polegać będzie między innymi na opracowaniu źródeł historycznych dotyczących Blocha i jego rodziny oraz wspólnym organizowaniu przedsięwzięć, służących realizacji celów statutowych obu instytucji.

Nasz dom, jest niewątpliwie ostatnim widocznym i nadal funkcjonującym świadectwem filantropii wybitnego finansisty i przemysłowca Jana Blocha. To dzięki niemu pod koniec XIX stulecia zostały wyasygnowane fundusze na organizowane przez Towarzystwo działania. Chojną opiekunką przytułku była również małżonka Emilia z Kronenbergów Bloch, a współtwórczynią Towarzystwa, jego długoletnią Prezeską i donatorem Aleksandra Weyssenhoff, córka Jana i Emilii, żona znanego pisarza Józefa Weyssenhoffa. Członkiniami Rady Opiekunów a w niedługim czasie Towarzystwa Przytułku były również pozostałe córki Blochów wraz z mężami. Jak widać zasadny i cenny jest zatem fakt naszego wspólnego zainteresowania pracą i chęć badania i popularyzowania sagi rodziny Blochów, bez której nasza historia być może by nie istniała.

spotkanie