Sprawozdania

W wykonaniu obowiązków wynikających z treści art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz.U z 2020 poz. 1057 ze zm.).

Informujemy, że zapoznanie się z naszymi sprawozdaniami finansowymi i merytorycznymi możliwe jest za pośrednictwem strony Narodowego Instytutu Wolności https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ (w celu odczytania sprawozdań należy wpisać nazwę naszej organizacji lub nr KRS 0000063509).