Statut z 2024

STATUT
Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie
tekst jednolity
uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5/2017 z dnia 25 marca 2017 roku oraz Uchwałą nr 6 oraz Uchwałą nr 7 z dnia 25 marca 2023 r. i Uchwałą nr 7 z dnia 27 kwietnia 2024
r. podjętymi przez

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

Statut 2024 – pobierz