TABLICA INFORMACYJNA

Za pośrednictwem Wydziału Dialogu w Planowaniu Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, m. st. Warszawy Towarzystwo – jako inwestor – otrzymało od Urzędu m. st. Warszawy pamiątkową tablicę informacyjną o przyznaniu nagrody w 7. edycji konkursu  „Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy”. Tablica została umieszczona na frontowej elewacji  Oficyny, od dziś będzie przypominać o sukcesie Zespołu, który przyczynił się do realizacji projektu „Modernizacji, przebudowy i nadbudowy oficyny Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie”.

https://przytuleksalezego.pl/dziekujemy-2/