Tytułu Honorowego Członka Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie dla Pana Franciszka Mędrka

„W dniu 26 marca 2022  roku w naszej siedzibie odbyło się kolejne  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie.

Wśród wielu podjętych w jego przebiegu uchwał szczególną uwagę zwraca, nie objęta pierwotnym porządkiem obrad, uchwała o przyznaniu Panu Franciszkowi Mędrkowi w związku  ze szczególnymi zasługami na rzecz realizacji celów naszej organizacji, w szczególności związanych z wieloletnim pełnieniem funkcji członka Zarządu, tytułu Honorowego Członka Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie.

Gratulujemy życząc wiele zdrowia  z nadzieją,  iż Pan Franciszek Mędrek  w dalszym ciągu będzie nas wspierał swoją wiedzą i doświadczeniem.”