UROCZYSTE PRZEKAZANIE MINIATURY

po kilku miesiącach wytężonej pracy w końcu jest. Powstała profesjonalnie wykonana makieta budynku głównego Przytułku. Uczniowie klasy II e Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie wykonali ją na podstawie oryginalnych planów sporządzonych przez XIX wiecznego architekta Władysława Marconiego. Dziś została uroczyście przekazana przedstawicielom Towarzystwa.
W niedalekiej przyszłości będzie prezentowana wraz z dokumentacją archiwalną i  na wystawach poświęconych filantropii warszawskiej.