WOLONTARIAT JEST SUPER

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego inspiruje, wspiera i rozwija działania społecznego zaangażowania pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2008 roku jego pracownicy mogą realizować się w programie „Wolontariat jest super!”. Zgłaszając własne projekty społeczne, działają na rzecz środowisk, w których mieszkają, pracują oraz wspólnie z organizacjami społecznymi pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Pomoc i wsparcie, jakich udzielają są odpowiedzią na zaobserwowane przez nich lokalne problemy i bolączki, dlatego odbiorcami działań wolontariuszy mogą być zarówno podopieczni instytucji publicznych jak i organizacji pożytku publicznego.

Nasza współpraca z Fundacją trwa już drugi rok. Po raz kolejny grupa pracowników podarowała nam swój czas i wykonała pracę na rzecz Przytułku.  W bieżącym i ubiegłym roku, z powodu pandemii, nasze wspólne działania ograniczyły się do  aktywności w ogrodzie. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji i wysiłkowi pracowników BGK otoczenie Przytułku i nowo powstałej Oficyny wiele zyskało. Powstała przestrzeń umożliwiająca spotkania na świeżym powietrzu, zarówno dla mieszkańców i ich rodzin, jak i wolontariuszy działających na rzecz naszej organizacji.

Pani Aniu,

dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i do zobaczenia w przyszłym roku!