WSPIERANIE DZIAŁAŃ ARCHIWISTYCZNYCH 2017

Z radością i satysfakcją informujemy, że po raz kolejny jesteśmy beneficjentem konkursu ogłoszonego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Tegoroczna oferta NDAP pn. „Wspieranie działań archiwistycznych 2017” dotyczy opracowania, zabezpieczenia oraz bezpłatnego udostępnienia archiwaliów. Jest realizowana przez Towarzystwo w ramach projektu pn. „Z troską w przyszłość – działania archiwalne 2017”.
Po zakończeniu projektu, odrestaurowane dokumenty będące w naszym posiadaniu, uzupełnią skład ewidencjonowanego, niepaństwowego zasobu Archiwum Społecznego Towarzystwa – kod organizacji PL_1008. Ze względu na ograniczone finanse, opisane działania będą przeprowadzane na starannie wytypowanej grupie unikatowych materiałów. Pozwoli to zabezpieczyć i udostępnić w Archiwum Społecznym Towarzystwa kolejną partię cennych archiwaliów. Pierwszą część, stanowiącą ok. 25% zasobu, opracowano i udostępniono w ramach konkursu NDAP „Wspieranie działań archiwalnych 2016”. Projekt jest bezpośrednią kontynuacją tych prac i umożliwi publiczne zaprezentowanie takich skarbów jak np. szkice projektu budowy Domu dla Starców Obojej Płci w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odręczne rysunki wykonał na zlecenie Towarzystwa architekt warszawski Edward Cichocki.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Cichocki

Były one jedną z propozycji projektu budynku dla Przytułku. Drugą, zwycięską propozycję, przedstawił znany architekt Władysław Marconi.  
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Marconi

Realizacja budowy Przytułku trwała  dokładnie 1 rok i została zakończona 120 lat temu w lipcu 1897 roku. Budynek nadal istnieje i z powodzeniem  użycza schronienia potrzebującym.

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie zostało sfinansowane w 89,96 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *