cd. DZIAŁAŃ ARCHIWISTYCZNYCH 2017

7 czerwca informowaliśmy o przystąpieniu do realizacji zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Działaniom naprawczym zostaną poddane między innymi plany i rysunki architektoniczne. Nie trudno zauważyć, że  nasze archiwalia wymagają natychmiastowej interwencji specjalistów. Realizacja projektu zostanie zakończona 31 grudnia br.  Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystawę prezentującą efekty wytężonych prac specjalistów z zakresu konserwacji i archiwizacji. 

 

 

Zadanie zostało sfinansowane w 89,96 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.”