Współpraca z Fundacją Instytut Wolontariatu Pracowniczego

Tegoroczny maj okazał się być miesiącem zwiększonej aktywności na rzecz różnorodnych przedsięwzięć i działań integracyjnych. Dzięki kolejnej współpracy z Fundacją Instytut Wolontariatu Pracowniczego, udało się zrealizować projekt dotyczący prac remontowych w pomieszczeniu terapii zajęciowej w budynku DPS. 24 maja odwiedzili nas pracownicy Nationale-Nederlanden, którzy w ramach Tygodnia Wolontariatu zaangażowali się w działania związane z remontem i doposażeniem sali dla seniorów.

By poszerzyć możliwości działań terapeutycznych na rzecz pensjonariuszy DPS, wykonano rewitalizację pomieszczeń w Zespole Mieszkalnym II Piętra. Dzięki działaniom wolontariuszy, mieszkańcy zyskali kolejną przestrzeń dedykowaną  m.in. do zajęć  kulturalno – oświatowych, muzykoterapii czy na spotkania integracyjne.

Składamy ogromne podziękowania wszystkim wolontariuszom obecnym z nami w tym dniu, a także każdej osobie zaangażowanej w powodzenie projektu, w szczególności Pani Izabeli Dyakowskiej – Prezes Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego, dzięki której po raz kolejny zyskaliśmy możliwość wsparcia i aktywizacji seniorów. Mamy nadzieję na dalszą twórczą współpracę i realizację kolejnych wartościowych inicjatyw.