WYSTAWA NA DWORCU WSCHODNIM

Kolejny miły akcent związany z realizacją w Przytułku modernizacji naszej jadalni to wystawa zdjęć Pani Moniki Gadzały na Dworcu Wschodnim. Zdjęcia naszych pensjonariuszy i wnętrz  można oglądać do kończ stycznia w hali głównej Dworca.

Przesłaniem wystawy pod nazwą „Starzejemy się od urodzenia” jest refleksja o nieuchronnie upływającym czasie i starości jako czystej tego konsekwencji.

Dobrze, że rozpoczęto medialną akcję uświadamiającą fakt, iż nie można i nie powinno się zapominać o osobach starszych, osobach które potrzebują szczególnej troski i zainteresowania. My robimy to od 120 lat.

Starzenie się społeczeństw jest niezaprzeczalnym faktem o skali globalnej. Starości nie unikniemy, ale możemy mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać. Mając tego świadomość, od dłuższego już czasu czynimy  starania, w kierunku stworzenia w Przytułku miejsca, mogącego aktywizować osoby w wieku emerytalnym. Już zapraszamy wszystkich chętnych seniorów mieszkających  w pobliżu naszego Domu. Sposobem na dostarczenie intelektualnych wrażeń, poprawę samopoczucia i integrację międzypokoleniową będzie rozpoczęta przez Towarzystwo w ubiegłym sezonie „Piknikiem na pożegnanie lata” interwencja kultury – „Letnie spotkania u Franciszka”. Chcemy aby w oczach mieszkańców Powiśla nasz Dom stał się lokalnym liderem tworzącym pozytywną przestrzeń dla różnorodnej aktywności seniorów. Celem będzie czynny udział w programie „Warszawa przyjazna seniorom” i wsparcie miasta w działaniach związanych z polityką senioralną. Razem łatwiej osiągać cele, dlatego ogromnie cieszymy się z rozpoczętej współpracy z  Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej.