WYSTAWA W GALERII MŁODYCH TWÓRCÓW „ŁAZIENKOWSKA” SPOTKANIE Z KS. ADAMEM. BONIECKIM

Inauguracji festiwalu „Wespół w zespół dla Solca” towarzyszyły:

o godz. 13.00 w Galerii Młodych Twórców „Łazienkowska” wernisaż niecodziennej wystawy pn. „Inne drogi do niepodległości”. W Galerii zaprezentowano materiały związane z działalnością filantropijną Towarzystwa. Na wystawie umieszczono także makietę głównego budynku Przytułku. Miniatura w skali 1:50 powstała na podstawie archiwalnych rysunków XIX architekta Władysława Marconiego. Wykonali ją uczniowie z kl. II e, Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie.  Makiecie współtowarzyszy prezentacja fotosów ilustrujących etapy powstawania miniatury. Na kilku planszach streszczono trud i wielość wykonanej przez młodzież pracy. Całości uzupełnia multimedialny pokaz filmu i zdjęć o Przytułku.

Inaugurująca festiwal solecki wystawa, która trwa do 23 maja, jest okazją do zapoznania się z unikatowymi faktami ilustrującymi 120 letnią historię Domu przy ul. Solec 36a.  Jej autorami są: Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego „Łazienkowska”, Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie oraz Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego. 

o 13.30 odwiedziny specjalnego Gościa – Ks. Adama Bonieckiego MIC. Treścią spotkania były rozmowy z młodymi ludźmi o istocie pomagania. Ks. Boniecki w szczery, bezpośredni i szczery sposób opowiadał fascynujące historie ze swojego życia. Zachęcał do niesienia pomocy choć jednocześnie podkreślił, że zwykle „nie zawsze się to opłaca”. Dzieląc się 50. letnim kapłańskim doświadczeniem inspirował młodzież do dyskusji i zadawania pytań.  Rozmowę poprowadził Tomasz Truszkowski (MDK Łazienkowska)

Zdjęcia: Katarzyna Kasztelowicz (MDK Łazienkowska)