„Z TROSKĄ W PRZYSZŁOŚĆ – DZIAŁANIA ARCHIWALNE 2017”

Oczyszczanie mechaniczne odwrocia jednego z dokumentów wykonanych na płótnie apreturowanym za pomocą gumki elektrycznej.

7 czerwca informowaliśmy o rozpoczęciu prac  związanych z realizacją projektu 
pn. „Z troską w przyszłość – działania archiwalne 2017”.
Otrzymane środki umożliwiają Towarzystwu zrealizowanie planowanych od lat zabiegów zabezpieczająco – konserwatorskich  posiadanych archiwaliów.
Mimo okresu urlopowego,  wykonywanie naszego  „zadania publicznego”  przebiega  zgodnie z harmonogramem a poszczególne obiekty powoli odzyskują pierwotny wygląd. Merytorycznie opracowane, już niebawem zagoszczą na stałe na naszej stronie internetowej w zakładce Archiwum Społeczne Towarzystwa. 
Tymczasem, w oczekiwaniu na cały zbiór, prezentujemy zabiegi konserwatorskie
na wybranych dokumentach.

 

Kąpiel statyczna planu na papierze maszynowym.

 

Kąpiel planu na płótnie apreturowanym na stole niskociśnieniowym w przekładkach z wilgotnej bibuły, z wcześniejszym zabezpieczeniem wrażliwych na wodę tuszy i farb użytych do jego sporządzenia.

 

Oczyszczanie mechaniczne odwrocia jednego z dokumentów wykonanych na papierze maszynowym za pomocą gumki elektrycznej.

Fragment oczyszczonego mechanicznie odwrocia jednego z dokumentów wykonanych na papierze maszynowym (prawy dolny róg)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie zostało sfinansowane w 89,96 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.”