„Z TROSKĄ W PRZYSZŁOŚĆ – PIERWSZY ETAP DZIAŁAŃ ARCHIWISTYCZNYCH”

Uprzejmie informujemy, że od 30 października br. na stronie uruchomiona została dodatkowa zakładka dedykowana Społecznemu Archiwum Towarzystwa.

Jej budowa była możliwa dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.logo1-2_pl
Towarzystwo jako  beneficjent konkursu pn. „Wspieranie działań archiwistycznych”, przekazane przez NDAP środki finansowe, przeznaczyło na zabezpieczenie i udostępnienie części zespołu. W niedalekiej przyszłości będziemy poszukiwali kolejnych środków umożliwiających kontynuację prac konserwatorskich i digitalizacyjnych, a tym samym uzupełnienie zawartości zespołu na stronie.

Tym czasem zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi dokumentami. W szczególności polecamy  bardzo interesujący, unikatowy dokumentem pn. Projekt budowy dwupiętrowej oficyny [strona pn. budynku głównego]. Postępowanie Nr 18. [1903r. Oryginał].

Został sporządzony 30.05.1903, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Zarząd Guberni Warszawskiej Departament Budowalny. Jest to 15. stronicowy dokument tekstowy  z odręcznymi adnotacjami w języku rosyjskim. Wewnątrz pozwolenia na budowę umieszczono, kolorowe, połączone harmonijkowo ilustracje projektu budynku. Na ostatniej stronie widnieje pieczęć lakowa i podpis Władysława Marconiego – starszego budowniczego i architekta warszawskiego. Całość dokumentacji połączono biało-niebieskim sznurkiem pieczętnym.

Takich „perełek” w zakładce archiwum znajdziecie Państwo wiele. Zachęcamy do odwiedzin i zapoznawania się nimi. Informujemy również, że wszystkie oryginały dokumentów są udostępniane zainteresowanym bezpłatnie w siedzibie Towarzystwa.