ZAJĘCIA AKTYWIZACJI INTELEKTUALNEJ

Podczas zajęć aktywizacji intelektualnej w CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA, które odbyły się 7 września,  uczestnicy poznawali zagadnienia dotyczące pamięci.Omówiono rodzaje pamięci, funkcje jakie spełnia, przedstawiono procesy uczenia się. Każdy z uczestników rozwiązywał zadania aktywizujące procesy poznawcze. 

Tematem kolejnego spotkania 17 września były zagrożenia wynikające ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych (leków) oraz ryzyko uzależnienia.Psycholog omówił z seniorami symptomy uzależnienia, zwracając szczególną uwagę na możliwość powikłań przy niewłaściwym przyjmowaniem leków oraz na interakcje z alkoholem, ziołami, kawą.