Zajęcia słuchowiskowe „Zima”

Prowadzone w Soleckiej Oficynie, już w ramach poza projektowych, zajęcia słuchowiskowe to
cieszący nas szczególnie przykład działań podejmowanych na rzecz budowania i aktywizacji naszego sąsiedzkiego środowiska senioralnego.

Uczestnicy zajęć i twórcy powstających audycji to grupa mieszkańców naszego domu i sąsiadów przy inspirującym i organizacyjnym wsparciu dwójki wolontariuszek i wolontariusza w roli reżysera dźwięku.
Nagrania emitowane są następnie przy użyciu sporadycznie wykorzystywanego radiowęzła DPS, dzięki czemu docierają do wszystkich jego mieszkańców również tych, których sprawność poruszania jest znacznie ograniczona.

Każda z powstających audycji to przyczynek do utrwalania kontaktów i pogłębiania wzajemnego zaufania we wspólnym działaniu. Zadanie nie jest proste a jego realizacja napotyka na wiele problemów praktyczno- organizacyjnych i jak każdy proces tworzenia również emocjonalnych. Dla wszystkich jest to źródło nowych doświadczeń .

Grupa Oficyna uśmiechu ma rozlegle plany, ale dla ich realizacji potrzebni są nowi aktywni uczestnicy, dla których zabawa w lokalne radio stanie się atrakcyjną formą wspólnego spędzania wolnego czasu.
Zapraszamy do współpracy a na razie do wysłuchania kolejnej audycji poświęconej odchodzącej już zimie.