Zajęcia usprawniające

Zajęcia usprawniające w Centrum Aktywności Seniora odbywające się w Domu Pomocy Społecznej w kwietniu.