Zajęcia warsztaty – słuchowiskowe

W ramach zajęć warsztatów, roboczo nazwanych słuchowiskowymi, powstała  nie tylko  kolejna audycja prezentowana na falach  wewnętrznego radiowęzła ale co może ważniejsze  grupa jego twórców składająca się z mieszkańców i sąsiadów  naszego DPS  która nadała swoim działaniom radiowym nazwę – Oficyna Uśmiechu. Oficyna Uśmiechu ma rozliczne plany i zamierzenia  nie tylko w ramach  realizacji „studyjnych. Mamy nadzieję poznać ich na pikniku „Powitanie Lata”

Wszystkich ciekawych co słychać w  radiowęźle Oficyna Uśmiechu zapraszamy do wysłuchania najnowszej audycji.